Logolink.png

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Vyhláška stanovuje

  • Jmenování a odvolávání znalců a tlumočníků
  • Seznam znalců a tlumočníků
  • Vznik a zánik funkce
  • Lhůty k provedení úkonů
  • Náležitosti posudku
  • Sazby odměn za znalecké posudky a tlumočnické úkony
  • Paušální částky odměn a náhrady nákladů za znalecké posudky

Právní rámec

Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících

Odkazy

Znalecká doložka

Jiné

[Portál veřejné správy]

Osobní nástroje