Logolink.png

Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY KE STAŽENÍ

Aktualizace k 1. 10. 2013

OBSAH

§ 1 - Kontrolní metody a jejich výběr
§ 2 - Kontrolní metoda porovnání
§ 3 - Kontrolní metoda sledování
§ 4 - Kontrolní metody šetření a ověřování
§ 5 - Kontrolní metoda kontrolních výpočtů
§ 6 - Kontrolní metoda analýzy
§ 7 - Kontrolní metody při plánování, přípravě a uskutečňování finanční kontroly
§ 8 - Kontrolní metody předběžné veřejnosprávní kontroly
§ 9 - Kontrolní postupy při plánování, přípravě a uskutečňovaní veřejnosprávní a řídící finanční kontroly
§ 10 - Schvalovací postupy řídící kontroly vykonávanými v působnosti příkazce operace
§ 11 - Předběžná kontrola při správě veřejných příjmů před vznikem nároku
§ 12 - Předběžná kontrola při správě veřejných příjmů po vzniku nároku
§ 13 - Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku
§ 14 - Předběžnou kontrolu při řízení veřejných výdajů po vzniku závazku
§ 15 - Sloučení funkce správce rozpočtu a hlavního účetního
§ 16 - Zvláštní právní předpis
§ 17 - Předběžná veřejnosprávní kontrola připravovaných operací
§ 18 - Operační postupy
§ 19 - Operační postupy k zajištění průběžného nebo periodické prověření
§ 20 - Dosažení vyšší účinnosti průběžné kontroly
§ 21 - Průběžná veřejnosprávní kontrola
§ 22 a § 23 - Hodnotící postupy
§ 24 - Revizní postupy
§ 25 - Následná veřejnosprávní kontrola
§ 26 - Stanovení konkrétních cílů a uspořádání úkonů do revizních postupů
§ 27 - Auditní postupy
§ 28 - Roční plán interního auditu
§ 29 - Posuzování rizik
§ 30 - Auditní postupy - prověření správnosti u vzorku vybraných operací
§ 31 - Auditní postupy zahrnují úkony
§ 32 - Roční zpráva o výsledku kontrol
§ 33 - Struktura a rozsah zpráv o výsledcích finančních kontrol, postup a termíny jejich předkládání
§ 34 - Přechodná ustanovení
§ 35 - Zrušovací a závěrečné ustanovení
§ 36 - Účinnost vyhlášky od 1. srpna 2004.

Osobní nástroje