Logolink.png

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY KE STAŽENÍ

Aktualizace k 1.10. 2013

Obsah

§ 1 - Organizace vzdělávání
§ 2 - Organizace vzdělávání - školní vzdělávací program
§ 3 - Organizace vzdělávání - Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve škole
§ 4 - Počty žáků ve školách a třídách
§ 5 - Škola může vyučovat volitelný předmět nebo nepovinný předmět
§ 6 - Poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
§ 7 - Přípravné třídy
§ 8 - Označování tříd
§ 9 - Rozvoj nadání žáků
§ 10 - Vzdělávání ve třídách pro jazykovou přípravu
§ 11 - Nejvyšší počet žáků ve třídě pro jazykovou přípravu je 10
§ 12 - Kurz pro získání základního vzdělání
§ 13 - Obsah vzdělávání a obsah zkoušek na závěr kurzu
§ 14 - Hodnocení žáků
§ 15 - Hodnocení žáků na vysvědčení
§ 16 - Uvolnění žáka z výuky některého předmětu v prvním nebo ve druhém pololetí
§ 17 - Výchovná opatření, vyhláška č. 48/2005 Sb.
§ 18 - Plnění povinné školní docházky ve škole mimo území České republiky nebo v zahraniční škole na území České republiky
§ 18a - Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí
§ 18b - Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole na území České republiky
§ 18c - Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky
§ 18d - Žák, který plní povinnou školní docházku ve škole zřízené při diplomatické misi České republiky nebo konzulárním úřadu České republiky
§ 19 - Komisionální zkouška - vyhláška č. 48/2005 Sb.
§ 20 - Výsledek zkoušky stanoví komise hlasováním
§ 21 - Zrušen
§ 22 - Komisionální přezkoušení - vyhláška č. 48/2005 Sb.
§ 23 - Opravná zkouška
§ 24 - Společná ustanovení
§ 25 - Přechodná ustanovení
§ 26 - Zrušovací ustanovení
§ 27 - Účinnost

Osobní nástroje