Logolink.png

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Tato vyhláška stanoví obecné požadavky:

  • na využívání území při vymezování ploch a pozemků,
  • při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a
  • rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území.

Vyhláška se použije při

  • vymezování ploch v územních plánech
  • vymezování pozemků a umisťování staveb na nich;
  • rozhodování o nástavbách, stavebních úpravách,
  • změně vlivu stavby na využití území,
  • vymezování pozemků veřejných prostranství a
  • u zastavěných stavebních pozemků stavbami, které jsou kulturními památkami nebo jsou v památkových rezervacích nebo památkových zónách,
  • při vymezování ploch v územních plánech.

Právní rámec

§ 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb.,o obecných požadavcích na využívání území

Odkazy

Místní poplatky
Ubytovací kapacita

Jiné

Vyhláška č. 501/2006 - o obecných požadavcích na využívání území [1]

Osobní nástroje