Logolink.png

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Obecná ustanovení č. 73/2005 Sb.
§ 2 - Zásady a cíle speciálního vzdělávání
§ 3 - Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením
§ 4 - Školy při zdravotnických zařízeních
§ 5 - Typy speciálních škol
§ 6 - Individuální vzdělávací plání speciálního vzdělávání
§ 7 - Asistent pedagoga speciálního vzdělávání
§ 8 - Organizace speciálního vzdělávání
§ 9 - Zařazování žáků se zdravotním postižením do speciálního vzdělávání
§ 10 - Počty žáků se zdravotním postižením v třídě
§ 11 - Péče o bezpečnost a zdraví žáků se zdravotním postižením
§ 12 - Vzdělávání mimořádně nadaných žáků
§ 13 - Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka
§ 14 - Přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku
§ 15 - Předpisy pro speciální vzdělávání a školské předpisy
§ 16 - Společná a závěrečná ustanovení
§ 17 - Zrušovací ustanovení
§ 18 - Účinnost

Osobní nástroje