Logolink.png

Vyhlášky podle abecedy

Z Knihovna

Verze z 4. 10. 2013, 11:09; Kucerova (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Vyhláška č. 410/2009 Sb., k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
Vyhláška č. 645/2004 Sb., k zákonu o archivnictví - obsah
Vyhláška č. 88/2002 Sb., k zákonu č. 257/2001 Sb., knihovní zákon - obsah
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb - obsah
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby - obsah
Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků - obsah
Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování - obsah
Vyhláška č. 275/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy - obsah
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby – obsah
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních - obsah
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání - obsah
Vyhláška č. 220/2013 Sb., o schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek - obsah
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování - obsah
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělání - obsah
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání - obsah
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných - obsah
Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání - obsah
Vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole - obsah

Osobní nástroje