Logolink.png

Vyrovnaný rozpočet

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Vyrovnaný rozpočet je v případě, kdy všechny výdaje běžného kalendářního roku jsou kryty příjmy téhož období.

Právní rámec

§ 4 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Při sestavování vyrovnaného rozpočtu musí být všechny výdaje kryty příjmy stejného účetního období, bez zapojení financování minulých let.
Upozorňujeme na § 18 – Časové použití rozpočtu.

Odkazy

Roční rozpočet
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje