Logolink.png

Vystavování sbírek

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Vlastník sbírky může vystavovat nebo zpřístupnit sbírky nebo jednotlivé sbírkové předměty veřejnosti pro studijní a vědecké účely. Zájem na ochraně sbírek je vždy nadřazen zájmu na její prezentaci.

Právní rámec

§ 9 Zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy

Metodika

Vystavování sbírek je přípustné pouze v prostorách, které zaručují ochranu sbírek ve smyslu zákona, včetně odpovídajícího osvětlení, zajištění optimální teploty a vzdušné vlhkosti, počtu dozírajících osob, přiměřeného stavebně technickému uspořádání výstavy apod. Zájem na ochraně sbírek je vždy nadřazen zájmu na její prezentaci. Výstavní prostory musí odpovídat obecně závazným předpisům (např. požárním apod.) jak z hlediska ochrany sbírek, tak z hlediska ochrany a bezpečnosti majetku a bezpečnosti a hygieny návštěvníků.

Odkazy

http://www.mkcr.cz
Muzeum

Osobní nástroje