Logolink.png

Vysvětlení termínu "kontrola výkonu samostatné a přenesené působnosti"

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí činnost orgánů veřejné správy, při které se zjišťuje, zda orgány obcí, městských obvodů a městských částí územně členěných statutárních měst dodržují
a) při výkonu samostatné působnosti zákony a jiné právní předpisy,
b) při výkonu přenesené působnosti
- zákony,
- jiné právní předpisy a v jejich mezích též usnesení vlády,
- směrnice ústředních správních úřadů, jakož i
- opatření příslušných orgánů veřejné správy přijatá při kontrole výkonu přenesené působnosti podle tohoto zákona.

Právní rámec

§ 129 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Samostatná působnost obce
Přenesená působnost obce – výkon státní správy

Osobní nástroje