Logolink.png

Vznik pracovního poměru

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

Právní rámec

§ 36 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Metodika

Na rozdíl od vzniku účasti na nemocenském pojištění pracovní poměr vzniká sjednaným dnem, i kdyby to pro zaměstnance nebyl den pracovní. Vznik pracovního poměru sjednaný vždy na první kalendářní den v měsíci, i kdyby to byl svátek, má vliv na určení práva zaměstnance na dovolenou, protože v případě poměrné části dovolené za kalendářní rok platí, že zaměstnanci přísluší 1/12 této dovolené za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání pracovního poměru (§ 212 odst. 2).

Pracovní smlouva může být se zaměstnancem uzavřena i delší dobu před sjednaným dnem nástupu do práce, (např. pracovní smlouva s budoucím absolventem školy může být uzavřena půl roku nebo i rok předem).

Odkazy

Pracovní poměr
Zákoník práce – obsah

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje