Logolink.png

Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Veřejné sbírky
§ 1 odst. 1 a 2 - Veřejná sbírka
§ 1 odst. 3 - Výtěžky a náklady spojené s konáním veřejné sbírky

§ 2 - Za veřejnou sbírku se nepovažuje
§ 2a - Omezení doby pro konání veřejné sbírky

§ 3 - Kdo může pořádat veřejnou sbírku
§ 4 - Oznámení o konání veřejné sbírky

§ 5 - Náležitosti konání veřejné sbírky
§ 5 odst. 1 - Náležitosti oznámení o konání veřejné sbírky
§ 5 odst. 2 a 3 - Náležitosti oznámení o pořádání veřejné sbírky - jiná právnická osoba
§ 5 odst. 4, 5, 6 - Další připojené náležitosti o pořádání veřejné sbírky

§ 5a - Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci veřejné sbírky

§ 6 - Rozpor v účelu veřejné sbírky
§ 7 - Den zahájení veřejné sbírky
§ 8 - Den ukončení veřejné sbírky
§ 9 - Způsoby konání veřejných sbírek
§ 10 - Sběrací listiny veřejné sbírky
§ 11 - Veřejná sbírka pokladničkami
§ 12 - Veřejná sbírka prováděná prodejem předmětu
§ 13 - Veřejná sbírka realizovaná prodejem vstupenek na veřejné a všeobecně přístupné akce
§ 14 - Fyzická osoba pověřená konáním veřejné sbírky
§ 15 - Prostory pro konání veřejné sbírky

§ 16 - Veřejná sbírka konaná prostřednictvím Dárcovských SMS zpráv
§ 16a - Veřejná sbírka konaná složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

§ 17 - Veřejná sbírka a zákaz zveřejňování a poskytování údajů o dárcích
§ 18 - Zákaz souběžného konání více veřejných sbírek k témuž účelu stejnou právnickou osobou
§ 19 - Změna účelu veřejné sbírky
§ 20 - Zánik účelu veřejné sbírky
§ 21 - Zastavení veřejné sbírky po vydání osvědčení o konání sbírky
§ 22 - Využití příspěvku z veřejné sbírky bez oznámení
§ 23 - Veřejná sbírka a zvláštní bankovní účet

§ 24 - Kontrola a vyúčtování veřejných sbírek
§ 24 odst. 1 a 2 - Kontrola a dozor nad konáním veřejných sbírek
§ 24 odst. 3, 4, 5 - Nevyužití čistého výtěžku veřejné sbírky

§ 24a - Čistý výtěžek veřejné sbírky a exekuce

§ 25 - Sankce za porušení zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
§ 25a - Sankce za porušení zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách u právnických osob
§ 25b - Veřejná sbírka a odpovědnost právnické osoby za správní delikt

§ 26 - Veřejná sbírka konána krajem,nebo hlavním městem Praha

§ 27 - Veřejná sbírka a výkon přenesené působnosti
§ 27a - Veřejná sbírka a využití referenčních údajů

§ 28 - Správní řízení o povolení veřejné sbírky

§ 29 - zrušen

§ 30 - zrušovací ustanovení

Osobní nástroje