Logolink.png

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,§ 103 odst. 4. – Práva a povinnosti starostu

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Starosta
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok ( § 42),
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů, pokud není v obci tajemník obecního úřadu; vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena rada obce,
c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,
f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není tajemník obecního úřadu,
g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených mu radou obce,
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a tajemníkovi obecního úřadu.


Právní rámec

§ 103 odst. 4. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Odkazy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích - Obsah
Obecní zřízení
Pravomoc starosty obce
Starosta a zasedání zastupitelstva obce a rady obce
Starosta - odvolání nebo vzdání se funkce
Zastupování starosty obce
Pozastavení výkonu usnesení rady obce
Zřízení zvláštních orgánů pro výkon přenesené působnosti
Funkce starosty v období od voleb do zvolení nového starosty

Jiné

Aktualizace k 1.1.2013

Osobní nástroje