Logolink.png

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Tento zákon upravuje:

  • kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu,
  • práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a
  • výkon státní správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady.

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ


Odkazy

Místní poplatky
Místní komunikace
Připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci
Zvláštní užívání místní komunikace

Osobní nástroje