Logolink.png

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech - Obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

HLAVA I - EVIDENCE OBYVATEL

§ 1 - Evidence obyvatel

§ 2 - Výkon státní správy a evidence obyvatel

§ 3 - Informační systém evidence obyvatel
§ 3 odst. 1, 2 - Informační systém evidence obyvatel - charakteristika
§ 3 odst. 3 - Údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel o občanech
§ 3 odst. 4 - Informační systém obyvatel – cizinci
§ 3 odst. 5, 6 - Uživatel Informačního systému evidence obyvatel
§ 3 odst. 7, 8 - Vedení změn a přístup do informačního systému obyvatel

§ 3a - Krajský úřad a informační systém evidence obyvatel

§ 4 - Obecní úřad s rozšířenou působností a informační systém evidence obyvatel
§ 4a - Matriční úřad a informační systém evidence obyvatel

§ 5 - Ohlašovna a informační systém evidence obyvatel

§ 6 - Zápis při změně stavu do informačního systému evidence obyvatel

§ 6a - zrušen

§ 7 - Zapisovatel údajů do informačního systému evidence obyvatel

§ 8 - Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
§ 8 odst. 1, 2 - Rozsah poskytnutých údajů z informačního systému evidence obyvatel
§ 8 odst. 3 - Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel k osobě a k osobě blízké
§ 8 odst. 4, 5, 6 - Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
§ 8 odst. 7 - Náležitosti žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel
§ 8 odst. 8 - Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel zákonnému zástupci
§ 8 odst. 9 - Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel osobě ze zahraničí
§ 8 odst. 10 - Záznam v informačním systému o poskytnutí údajů evidence obyvatel
§ 8 odst. 11, 12, 13 - Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel ve zvláštních případech
§ 8 odst. 14 - Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel ministerstvu zahraničí
§ 8 odst. 15 - Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel k zajištění odškodnění
§ 8 odst. 16 - Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel pro potřeby řízení o dědictví
§ 8 odst. 17 - Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel a ověření totožnosti

§ 8a - Kontrola údajů v informačním systému evidence obyvatel a součinnost ministerstev, jiných správních úřadů a soudů
§ 8b - Zprostředkování kontaktu jinému občanovi s využitím základního registru obyvatel

§ 9 - Uchovávání údajů v informačním systému evidence obyvatel

HLAVA II - TRVALÝ POBYT OBČANŮ

§ 10 - Trvalý pobyt občanů
§ 10 odst. 1 - Místo trvalého pobytu občana
§ 10 odst. 2 - Práva vyplývající z přihlášení k trvalému pobytu
§ 10 odst. 3 - Místo trvalého pobytu v době narození
§ 10 odst. 4 - Místo trvalého pobytu občana při narození – ohlašovna
§ 10 odst. 5 - Změna místa trvalého pobytu
§ 10 odst. 6 - Povinnosti občana při změně trvalého pobytu
§ 10 odst. 7, 8, 9 - Povinnosti ohlašovny při změně trvalého pobytu
§ 10 odst. 10 - Změna místa trvalého pobytu občana mladšího 15 let
§ 10 odst. 11 - Zastoupení občana při změně místa trvalého pobytu
§ 10 odst. 12 - Ukončení trvalého pobytu na území ČR

§ 10a - Trvalý pobyt při ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství ČR
§ 10b - Trvalý pobyt a doručení písemností na jinou adresu

§ 11 - zrušen

§ 12 - Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

HLAVA III - RODNÁ ČÍSLA

§ 13 - Rodná čísla
§ 13 odst. 1, 2 - Funkce rodného čísla
§ 13 odst. 3, 4, 5 - Tvar rodného čísla
§ 13 odst. 6, 7, 8, 9 - Rodné číslo obecně

§ 13a - Rodná čísla - výklad pojmů
§ 13a písm. a) - Určení rodných čísel
§ 13a písm. b) - Předávání sestav rodných čísel
§ 13a písm. c) - Přidělování rodných čísel
§ 13a písm. d) - Ověřování rodných čísel
§ 13a písm. e) - Osvědčování rodných čísel
§ 13a písm. f) - Provádění změn rodných čísel
§ 13a písm. g) - Využivání rodných čísel
§ 13a písm. h) - Cizinec s povolením k pobytu na území ČR

§ 13b - Registr rodných čísel - charakteristika
§ 13b odst. 1, 2 - Registr rodných čísel
§ 13b odst. 3 - Obsah registru rodných čísel
§ 13b odst. 4 - Zpracování údajů v registru rodných čísel
§ 13b odst. 5, 6 - Druhy rodných čísel vedených v registru rodných čísel
§ 13b odst. 7 - Předávání sestav z do registru rodných čísel

§ 13c - Využití rodných čísel

§ 14 - Výdejová místa předávání rodných čísel
§ 15 - Doklad o přiděleném rodném čísle
§ 16 - Přidělení rodného čísla

§ 17 - Změny rodných čísel
§ 17 odst. 1, 2 - Změna rodného čísla
§ 17 odst. 3, 6 - Neprovedení změny rodného čísla
§ 17 odst. 4, 5 - Záznam o užívaném rodném čísle
§ 17 odst. 7 - Provedení změny rodného čísla

§ 17a - Postup při přidělení rodného čísla
§ 17a odst. 1, 2, 3 - Žádost o přidělení rodného čísla
§ 17a odst. 4 - Přílohy žádosti o přidělení rodného čísla
§ 17a odst. 5 - Přidělení rodného čísla pro ČSSZ

§ 17b - Ověřování rodného čísla
§ 17b odst. 1 - Žádost o ověření rodného čísla
§ 17b odst. 2 - Přílohy žádosti o ověřování rodného čísla
§ 17b odst. 3, 4, 5 - Sdělení o ověření rodného čísla

§ 17c - Osvědčování rodného čísla
§ 17c odst. 1, 2 - Žádost o osvědčení rodného čísla
§ 17c odst. 3 - Přílohy žádosti o osvědčování rodného čísla
§ 17c odst. 4, 5, 6 - Osvědčení rodného čísla

§ 17ca - Potvrzení změny rodného čísla
§ 17ca odst. 1, 2 - Žádost o potvrzení změny rodného čísla
§ 17ca odst. 3 - Přílohy žádosti o potvrzení změny rodného čísla
§ 17ca odst. 4, 5 - Potvrzení o provedení změny rodného čísla

HLAVA IV - PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY PŘI VEDENÍ A UŽÍVÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

§ 17d - Přestupky a jiné správní delikty
§ 17e - Jiný správní delikt

§ 17f - zrušen

HLAVA V - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ

Osobní nástroje