Logolink.png

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční – Obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - zrušen
§ 2 - Předmět daně silniční
§ 2 odst. 1 - Předmětem daně silniční jsou
§ 2 odst. 2 - Předmětem daně silniční není

§ 3 - Osvobození od daně silniční

§ 4 - Poplatníci daně silniční
§ 4 odst. 1 - Poplatníkem daně silniční je
§ 4 odst. 2 - Poplatníkem daně silniční je dále
§ 4 odst. 3 - Více poplatníků daně silniční

§ 5 - Základ daně silniční

§ 6 - Roční sazba daně silniční ze základu daně
§ 6 odst. 1 - Roční sazba daně silniční u osobních automobilů
§ 6 odst. 2 - Roční sazba daně silniční ze základu daně podle počtu náprav hmotnosti
§ 6 odst. 3 - Zjištění roční sazby silniční daně
§ 6 odst. 4 - Sazba daně silniční při použití osobního automobilu zaměstnance
§ 6 odst. 5 - Snížená sazba silniční daně o 25 %
§ 6 odst. 6 - Snížená sazba silniční daně u první registrace
§ 6 odst. 7 - Snížená sazba silniční daně u vozidel dovezených ze zahraničí
§ 6 odst. 8 - Sazba silniční daně u vozidel registrovaných do 31.12.1989
§ 6 odst. 9 - Snížená sazba silniční daně u některých nákladních vozidel
§ 6 odst. 10 - Snížená sazba silniční daně nákladních vozidel 12 a více tůn

§ 7 - zrušen

§ 8 Daňová povinnost u daně silniční
§ 8 odst. 1 - Vznik daňové povinnosti u daně silniční
§ 8 odst. 2 - Zánik daňové povinnosti u daně silniční

§ 9 - Daňová povinnost u daně silniční v průběhu zdaňovacího období
§ 9 odst. 1 - Vznik a zánik daňové povinnosti u daně silniční v průběhu zdaňovacího období
§ 9 odst. 2 - Vznik a zánik osvobození od daně silniční v průběhu zdaňovacího období

§ 10 - Záloha na daň silniční
§ 10 odst. 1 - Splatnost zálohy na daň silniční
§ 10 odst. 2 - Výše zálohy na daň silniční
§ 10 odst. 3 - Zákaz změny zálohy na daň silniční
§ 10 odst. 4 - Rozhodné období daně silniční
§ 10 odst. 5 - Neplacení zálohy na daň silniční
§ 10 odst. 6 - Splatnost zálohy na sníženou daň silniční
§ 10 odst. 7 - Evidence záloh na daň silniční

§ 11 - Zaokrouhlování daně silniční

§ 12 - Sleva na dani silniční
§ 12 odst. 1 - Kombinovaná doprava z pohledu daně silniční
§ 12 odst. 2 - Sleva na dani silniční u výlučně kombinované dopravy
§ 12 odst. 3 - Sleva na dani silniční u kombinované dopravy podle počtu jízd
§ 12 odst. 4 - Prokázání nároku na slevu na daň silniční
§ 12 odst. 5 - Uplatnění slevy na daň silniční

§ 13 - Zdaňovací období daně silniční
§ 14 - Roční sazby daně silniční u přestavěného vozidla

§ 15 - Daňové přiznání daně silniční
§ 15 odst. 1 - Termín podání daňového přiznání daně silniční
§ 15 odst. 2 - Povinnosti poplatníka daně silniční
§ 15 odst. 3 - Snížená sazba daně silniční a daňové přiznání

§ 16 Úrok z prodlení u daně silniční
§ 16 odst. 1 - Splatnost úroku z prodlení u daně silniční
§ 16 odst. 2 - Mezinárodní smlouvy a silniční daň
§ 16 odst. 3 - Dodatečný platební výměr daně silniční
§ 16 odst. 4 - Registrační povinnost u nového poplatníka daně silniční

§ 17 - Stav ohrožení nebo válečný stav státu
§ 17a - Zaplacená silniční daň v r. 1993

§ 18 - Zrušovací ustanovení
§ 19 - Účinnost zákona o silniční dani

Osobní nástroje