Logolink.png

Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 202/1990 Sb., KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 9. 2013

OBSAH

§ 1 - Úvodní ustanovení k zákonu č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
§ 2 - Loterie a jiné podobné hry
§ 3 - Předmět výhry
§ 4 - Provozování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb.
§ 4a - Žadatel o povolení k provozování loterie a jiné podobné hry
§ 4b - Zajištění pohledávek státu, obcí a výplat výher sázejícím
§ 4c - Zákon provozování sázkových her
§ 5 - Zrušen

§ 6 - Povolování loterií a tombol
§ 7 - Provádění loterií
§ 8 - Losy
§ 9 - Text losů
§ 10 - Veřejné slosování
§ 11 - Povinosti provozovatele
§ 12 - Lhůta pro uplatnění práva na výhru
§ 13 - Vyúčtování loterie a tomboly
§ 14 - Příjem z loterie a tomboly

§ 15 - Zrušen
§ 16 - Zrušen
§ 17 - Výherní hrací přístroje
§ 18 - Povolení k provozování výherních hracích přístrojů se vydává na žádost
§ 19 - Povolení k provozování výherního hracího přístroje
§ 20 - Lhůta pro podání vyúčtování provozovatelem

§ 21 - Povolování sázek
§ 22 - Splnění podmínek pro řádné provozování kursových sázek
§ 23 - Zrušen
§ 24 - Zrušen
§ 25 - Provozování sázek
§ 26 - Osoby oprávněné přijímat sázky
§ 27 - Provozovatel a provozování sázek
§ 28 - Vyúčtování
§ 29 - Zrušen
§ 30 - Zrušen
§ 31 - Kurzové sázky - omezení věkem

§ 32 - Povolení sázkových her v kasinu
§ 33 - Provozování sázkových her
§ 34 - Účetní případy v souvislosti s provozováním sázkových her

§ 35 - Žetony
§ 36 - Návštěvnící kasina
§ 37 - Zabezpečení kasina
§ 38 - Povolené hry v kasinu
§ 39 - Provozování sázkových her v kasinu

§ 40 - Dostihové sázky

§ 41 - Poplatník odvodu z loterií a jiných podobných her
§ 41a - Předmět odvovu z loterií a jiných podobných her
§ 41b - Dílčí základy odvodu z loterií a jiných podobných her
§ 41c - Sazba odvodu z loterií a jiných podobných her
§ 41d - Výpočet odvodu z loterií a jiných podobných her
§ 41e - Odvodové období z loterií a jiných podobných her
§ 41f - Odvodové přiznání z loterií a jiných podobných her
§ 41g - Zálohy z loterií a jiných podobných her
§ 41h - Správa odvodu z loterií a jiných podobných her
§ 41i - Rozpočtové určení odvovu z loterií a jiných podobných her

§ 42 - Herní plán loterie
§ 43 - Zrušení povolení loterie nebo jiné podobné hry
§ 44 - Zrušen
§ 45 - Pro řízení ve věcech loterií a jiných podobných her platí správní řád
§ 46 - Státní dozor ve věcech loterií a jiných podobných her
§ 46a - Úřední jazyk ve věcech loterií a jiných podobných her
§ 46b - Povinnost zachovávat mlčenlivost v souladu se zákonem o loteriích a jiných podobných hrách
§ 47 - Kontrola a státní dozor v případě loterií a tombol
§ 48 - Výše pokuty při provozování loterie nebo tomboly
§ 48a - Přenesená působnost podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách
§ 49 - Přenesená působnost v hlavním městě podle zákona o loteriích a jiných podobných hrách
§ 50 - Zmocňovací ustanovení ve věcech loterií a jiných podobných her
§ 51 - Přechodná ustanovení
§ 52 - Zrušovací ustanovení
§ 53 - Účinnost

Osobní nástroje