Logolink.png

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Zákon stanovuje působnost orgánů a podmínky pro výkon vidimace a legalizace dokumentů.


Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Odkazy

Co legalizace nepotvrzuje
Doklady nutné k legalizaci
Evidence legalizace a vidimace
Forma ověřovací doložky
Kdo provádí legalizaci a vidimaci
Krajský úřad – vidimace a legalizace
Legalizace
Ministerstvo vnitra a ověřování
Místo provedení legalizace a vidimace
Náležitosti vidimace
Náležitosti legalizace
Náležitosti ověřovací knihy
Nedostatek místa na vidimované listině
Nepopsané místo u vidimované listiny
Nedostatek místa pro legalizaci
Neprovedení vidimace
Neprovedení legalizace
Neuspění při zkoušce pro legalizaci a vidimaci
Obecní úřad obce s rozšířenou působností – vidimace a legalizace
Obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence a Hospodářská komora ČR
Obsah zkoušky pro vidimaci a legalizaci
Ověřovací doložka vidimace
Ověřovací doložka legalizace
Provedení vidimace
Provedení legalizace
Provádění zkoušky pro legalizaci a vidimaci
Působnost na úseku ověřování
Rejstřík ověřovací knihy
Složení zkoušky pro legalizaci a vidimaci
Složení vidimované listiny z více listů
Soubor listin při legalizaci
Vedení ověřovací knihy
Vidimace
Vidimace nepotvrzuje
Vyznačení vidimace
Vyznačení legalizace
Vyplnění ověřovací doložky pro vidimaci
Vyplnění ověřovací doložky pro legalizaci
Vyznačení jména na ověřovací doložce

Jiné

[Portál veřejné správy]

Osobní nástroje