Logolink.png

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Tento zákon upravuje způsoby a podmínky hospodaření s majetkem České republikyů vystupování státu v právních vztazích, jakož i postavení, zřizování a zánik organizačních složek státu.

Právní rámec

§ 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

Odkazy

Organizační složka státu

§ 35 - Upustění od vymáhání pohledávek

Znění zákona

Osobní nástroje