Logolink.png

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Tento zákon upravuje:

  • tvorbu,
  • postavení,
  • obsah a funkce rozpočtů územních samosprávných celků,
    jimiž jsou obce a kraje,

a stanoví pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků.

Upravuje také zřizování nebo zakládání právnických osob územních samosprávných celků.

Ustanoveními tohoto zákona se řídí také hospodaření dobrovolných svazků obcí, pokud tento zákon nestanoví jinak, a zřizování příspěvkových organizací v oblasti školství svazkem obcí.

Právní rámec

§ 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Odkazy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Osobní nástroje