Logolink.png

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 13 Rozpočtové provizorium

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

§ 13 odst. 1 – Neschválení rozpočtu a rozpočtové provizorium
§ 13 odst. 2 – Pravidla rozpočtového provizoria

Právní rámec

§ 13 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Metodika

Podle zákona musí územní samosprávny celek stanovit pravidla rozpočtového provizoria. Nezakládá povinnost schvalovat každý rok rozpočtové provizorium.

Nedodržení pravidel rozpočtového provizoria je správním deliktem.

Odkazy

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje