Logolink.png

Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Předmět úpravy knihovního zákona

§ 2 - Vymezení základních pojmů knihovního zákona
§ 2 písm. a) - Knihovna
§ 2 písm. b) - Knihovní dokument
§ 2 písm. c) - Knihovní fond
§ 2 písm. d) - Meziknihovní služby
§ 2 písm. e) - Historický fond
§ 2 písm. f) - Konzervační fond
§ 2 písm. g) - Specializovaný fond
§ 2 písm. h) - Regionální funkce
§ 2 písm. i) - Provozovatel knihovny

§ 3 - Systém knihoven
§ 4 - Veřejné knihovnické a informační služby

§ 5 - Evidence knihoven
§ 6 - Návrh zápisu do evidence knihoven
§ 7 - Povinost provozovatel knihovny
§ 8 - Zrušení zápisu v evidenci knihoven


§ 9 - Národní knihovna
§ 10 odst. 1 - Knihovna a tiskárna pro nevidomé
§ 10 odst. 2 - Moravská zemská knihovna
§ 11 - Krajská knihovna
§ 12 - Základní knihovna
§ 13 - Specializovaná knihovna
§ 14 - Meziknihovní služby knihoven
§ 15 - Podpora knihoven
§ 16 - Evidence a revize knihovního fondu
§ 17 - Vyřazování knihovních dokumentů
§ 18 - Ochrana knihovního fondu
§ 19 - Sankce
§ 20 - Uložení pokuty ministerstvem
§ 21 - Výše pokuty

§ 22 - Zmocňovací ustanovení
§ 23 , § 23a, § 24 - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
§ 25 - Zrušovací ustanovení
§ 26 - Účinnost

Osobní nástroje