Logolink.png

Zákon č. 280/2009 Sb., Daňový řád

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Tento zákon upravuje

  • postup správců daní,
  • práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob,

které jim vznikají při správě daní.


Právní rámec

§ 1 zákona č. 280/2009 Sb., Daňový řád

Odkazy

§ 153 – Nedoplatek
§ 158 – Odpis nedoplatku pro nedobytnost
§ 160 – Lhůta pro placení daně
§ 10 – Správce daně
Místní příslušnost správce daně
Obecný identifikátor
Výpis ze spisu
Odpis nedoplatku pro nedobytnost

Osobní nástroje