Logolink.png

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí – Obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Úvodní ustanovení daně z nemovitostí

§ 2 Předmět daně z nemovitostí pozemků
§ 2 odst. 2 - Předmětem daně z pozemků nejsou
§ 2 odst. 1 - Předmět daně z pozemků
§ 2 odst. 2 - Předmětem daně z pozemků nejsou

§ 3 - Poplatník daně z pozemků

§ 4 - Osvobození od daně z pozemků
§ 4 odst. 1 - Od daně z pozemků jsou osvobozeny
§ 4 odst. 2 - Pozemek tvořící jeden funkční celek se stavbou
§ 4 odst. 3 - Osvobození pozemků státu od daně z pozemků

§ 5 - Základ daně z nemovitosti z pozemků

§ 6 odst. 1 - Sazba daně z pozemků
§ 6 odst. 2 - Sazba daně z ostatních pozemků
§ 6 odst. 3 - Stavební pozemek pro daň z nemovitosti
§ 6 odst. 4 - Základní sazba daně a koeficienty
§ 6 odst. 5 - Zpevněná plocha pozemku
§ 6 odst. 6 - Zpevněná plocha pozemku a sazba daně z nemovitosti

§ 7 - Daň ze staveb
§ 8 - Poplatníci daně ze staveb
§ 9 - Osvobození od daně ze staveb

§ 10 odst. 1 - Základ daně z nemovitosti ze staveb
§ 10 odst. 2 - Základ daně nemovitosti z bytu nebo rozestavěného bytu

§ 11 - Sazba daně ze staveb
§ 12 - Místní koeficient

§ 13 - Zdaňovací období u daně z nemovitosti
§ 13a - Daňové přiznání k dani z nemovitosti
§ 13b - Stanovení daně z nemovitosti

§ 14 - Zaokrouhlování daně z nemovitosti
§ 15 - Placení daně z nemovitosti

§ 16 - Platnost mezinárodních smluv
§ 16a - Obecně závazná vyhláška k dani z nemovitosti

§ 17 - Seznam katastrálních území k dani z nemovitosti
§ 17a - Osvobození od daně v důsledku živelné pohromy

§ 18 - Osvobození od daně z pozemků a úlevy na domovní dani

§ 19 - Domovní daň podle nájemného
§ 19a - Zdaňovací období r. 1994
§ 19b - Společný zástupce poplatníků daně z nemovitosti

§ 20 - První vyměření daně z nemovitosti
§ 21 - Zrušovací ustanovení
§ 22 - Účinnost zákona o dani z nemovitosti

Osobní nástroje