Logolink.png

Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí – Obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Úvodní ustanovení zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí
§ 2 - Poplatník daně dědické
§ 3 - Předmět daně dědické
§ 4 - Základ daně dědické
§ 5 - Poplatník daně darovací
§ 6 - Předmět daně darovací
§ 6 odst. 1 - Předmětem daně darovací je
§ 6 odst. 4 - Předmětem daně darovací nejsou
§ 7 - Základ daně darovací
§ 7a - Základ daně darovací u bezúplatně nabytých povolenek
§ 8 - Poplatník daně z převodu nemovitostí
§ 9 - Předmět daně z převodu nemovitostí
§ 10 - Základ daně z převodu nemovitostí
§ 11 - Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické
§ 12 - Sazba daně dědické u osob zařazených do I. skupiny
§ 12 - Sazba daně darovací u osob zařazených do I. skupiny
§ 13 - Sazba daně dědické u osob zařazených do II. skupiny
§ 13 - Sazba daně darovací u osob zařazených do II. skupiny
§ 14 - Sazba daně dědické u osob zařazených do III. skupiny
§ 14 - Sazba daně darovací u osob zařazených do III. skupiny
§ 14a - Sazba daně darovací u bezúplatně nabytých povolenek
§ 15 - Sazba daně z převodu nemovitostí
§ 16 - Věcná břemena a daň z převodu nemovitostí
§ 16a - Místní příslušnost k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
§ 17 - Zaokrouhlování daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí
§ 18 odst. 1, 2, 3, 4, 6 - Stanovení a splatnost daně dědické a darovací
§ 18 odst. 5, 6 - Stanovení a splatnost daně z převodu nemovitostí
§ 19 odst. 1, 2, 5, 6 - Osvobození nabytí majetku od daně dědické
§ 19 odst. 3, 4, 5, 6 - Osvobození nabytí majetku od daně darovací
§ 20 odst. 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 - Osvobození od daně dědické a darovací
§ 20 odst. 2, 3, 6, 7, 8 - Osvobození od daně z převodu nemovitostí
§ 21 odst. 1 a 3 - Daňové přiznání k dani dědické a darovací
§ 21 odst. 2 a 3 - Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí
§ 21 odst. 4 - Znalecký posudek se nevyžaduje
§ 21 odst. 5 - Daňové přiznání k dani dědické a darovací se nepodává
§ 21 odst. 6 - Daňové přiznání k dani z převodu nemovitostí se nepodává

Osobní nástroje