Logolink.png

Zákon č. 358/1992 Sb., notářský řád

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Notářský řád stanovuje jmenování notáře, jeho práva a povinnosti, výkon činnosti, tiskopisy, které notář vystavuje a další.

Odkazy

Prvopis a stejnopis
Opis

Jiné

[Portál veřejné správy]

Osobní nástroje