Logolink.png

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Občanský zákoník upravuje:

  • majetkové vztahy fyzických a právnických osob,
  • majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem,
  • jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony.

Právní rámec

§ 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Odkazy

Půjčka
Smlouva o půjčce
Věcné břemeno
Příbuzní v řadě pobočné
Běžná údržba bytu
Bytové náhrady
Drobné opravy bytu
Náhradní byt
Náhradní ubytování
Nájem
Nájem bytu
Nájem nebytových prostor
Nájemné
Nebytové prostory
Obsah závazku
Osoba blízká podle občanského zákoníka
Plnění spojená s užíváním bytu
Podnájem bytu
Podnájem nebytových prostor
Poplatek z prodlení z nájemného
Právní subjektivita
Právnické osoby
Prodlení dlužníka
Prostředky k zajištění nájemného
Příbuzní v řadě pobočné
Příslušenství věci
Příslušenství pohledávky
Příslušenství bytu
Přístřeší
Půjčka
Sleva z nájemného
Smlouva o půjčce
Smlouva darovací
Smlouva kupní
Smlouva o dílo
Smlouva o výpůjčce
Smluvní pokuta
Stavba a občanský zákoník
Uznání dluhu
Věcné břemeno
Vlastnické právo
Započtení pohledávek
Závazkový právní vztah
Stavební úpravy bytu
Úroky z prodlení
Výpověď nájmu bytu
Výpověď nájmu bez přivolení soudu
Výpověď nájmu s přivolením soudu
Výpověď nájmu nebytových prostor
Záloha na služby poskytované s užíváním bytu

Odkazy

[1]

Osobní nástroje