Logolink.png

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 2 – Předmět účetnictví

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků včetně dluhů a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření.

Právní rámec

§ 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Metodika

Zákon blíže nedefinuje jednotlivé pojmy. Tyto jsou upřesněné ve vyhlášce č. 410/2009 Sb. Podstata účetnictví spočívá v tom, že účetnictví je písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech účetní jednotky a to v peněžitých jednotkách.

Odkazy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Obsah

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje