Logolink.png

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 8 odst. 3 – Účetnictví úplné

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat podle § 3, a nejpozději do konce tohoto období za jemu bezprostředně předcházející účetní období sestavila účetní závěrku, popřípadě i konsolidovanou účetní závěrku, vyhotovila výroční zprávu, popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu, zveřejnila informace podle § 21a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy, a to přehledně uspořádané.

Právní rámec

§ 8 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odkazy

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví – Obsah
§ 8 – Metody, požadavky na vedení účetnictví

Informace v účetní závěrce - úplné

Jiné

Aktualizace k 1. 1. 2013

Osobní nástroje