Logolink.png

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 - Druhy místních poplatků
§ 2 - Poplatek ze psů
§ 3 - Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt
§ 4 - Poplatek za užívání veřejného prostranství

§ 5 - Zrušen

§ 6 - Poplatek ze vstupného
§ 7 - Poplatek z ubytovací kapacity

§ 8 - zrušen
§ 9 - zrušen

§ 10 - Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst

§ 10a - zrušen - Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

§ 10b - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
§ 10c - Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

§ 11 - Platební výměr za místní poplatky
§ 11 - odst. 1 - Platební výměr
§ 11 - odst. 2 - Platební výměr k přímé úhradě místního poplatku
§ 11 - odst. 3 - Příslušenství místního poplatku
§ 11 - odst. 4 - Penále,úroky a pokuty

§ 12 - Místní poplatky a nezletilý poplatník

§ 13 - zrušen

§ 14 - Místní poplatky
§ 14a - Údaje poplatníka místního poplatku

§ 15 - Působnost stanovená obecnímu úřadu v oblasti místních poplatků

§ 16 - Využití údajů pro účely řízení o místních poplatcích

Osobní nástroje