Logolink.png

Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění – obsah

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Právní rámec

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA KE STAŽENÍ

Poslední aktualizace k 1. 8. 2013

OBSAH

§ 1 – Účel zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (ZP)

§ 2 – Výše pojistného ZP
§ 2 odst. 1 – Výše pojistného z vyměřovacího základu ZP
§ 2 odst. 2 – Zaoukrouhlování pojistného ZP

§ 3 – Vyměřovací základ ZP
§ 3 odst. 1 – Vyměřovací základ ZP zaměstnance
§ 3 odst. 2 – Příjmy nezahrnované do vyměřovacího základu ZP zaměstnance
§ 3 odst. 3 – Vyměřovací základ ZP a odměna pěstouna
§ 3 odst. 4 – Vyměřovací základ ZP z příjmů zúčtovaných po skončení zaměstnání
§ 3 odst. 5 – Vyměřovací základ ZP a neplacené volno
§ 3 odst. 6 – Minimální vyměřovací základ ZP zaměstnance
§ 3 odst. 7 – Vyměřovací základ ZP u invalidního důchodu
§ 3 odst. 8 – Zaměstnanci, pro které neplatí minimální vyměřovací základ ZP
§ 3 odst. 9 – Poměrná část minimálního vyměřovacího základu ZP zaměstnance
§ 3 odst. 10 – Dopočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu ZP zaměstnance
§ 3 odst. 11 – Vyměřovací základ ZP mzdy placené úřadem práce
§ 3 odst. 12 – Mzdové nároky zaměstnanců
§ 3 odst. 13 – Vyměřovací základ ZP z pracovního vztahu podle cizích právních předpisů
§ 3 odst. 14 – ZP a propočet příjmu v cizí měně
§ 3 odst. 15 – 18 – Maximální vyměřovací základ ZP zaměstnance

§ 3a – Vyměřovací základ ZP OSVČ
§ 3a odst. 1 – Vyměřovací základ ZP z příjmu OSVČ
§ 3a odst. 2 – Minimální a maximální vyměřovací základ ZP OSVČ
§ 3a odst. 3 – OSVČ, pro které neplatí minimální vyměřovací základ ZP
§ 3a odst. 4 – Snížení minima ZP OSVČ na poměrnou část
§ 3a odst. 5 – Převýšení maximálního vyměřovacího základu ZP OSVČ

§ 3b – Osoba bez zdanitelných příjmů ve ZP
§ 3c – Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve ZP

§ 4 – Rozhodné období ve ZP
§ 5 – Odvod pojistného na ZP za zaměstnance
§ 6 – Právní nástupce ve ZP
§ 7 – Odvod pojistného za OSVČ ve ZP

§ 8 - Platba záloh OSVČ ve ZP
§ 8 odst. 1 – Platba záloh OSVČ ve ZP při zahájení podnikání
§ 8 odst. 2 – Platba záloh OSVČ ve ZP v dalších letech podnikání
§ 8 odst. 3 – Souběh zaměstnání s podnikáním ve ZP
§ 8 odst. 4 – Snížení zálohy OSVČ ve ZP
§ 8 odst. 5 – Úhrada doplatku pojistného OSVČ ve ZP
§ 8 odst. 6 – Přeplatek OSVČ ve ZP

§ 9 zrušen

§ 10 – Odvod pojistného ZP za osoby bez zdanitelných příjmů
§ 11 – Zvláštní způsob úhrady pojistného ZP osobou bez zdanitelných příjmů
§ 12 – Odvod pojistného ZP hrazeného státem
§ 13 – Odvod pojistného ZP při souběhu příjmů
§ 14 – Přeplatek pojistného ZP
§ 15 – Úhrada dlužného pojistného ZP
§ 16 – Promlčení pojistného ZP
§ 17 – Způsob placení pojistného ZP
§ 18 – Penále ZP
§ 19 – Způsoby řešení penále ZP
§ 20 – Přerozdělování pojistného ZP

§ 21 – Platba pojistného ZP státem
§ 21a – Zvláštní účet ZP

§ 22 – Kontrola plateb pojistného ZP
§ 22a – Služební úřad zaměstnavatelem ZP

§ 23 – Povinnost zachovávat mlčenlivost ve ZP

§ 24 – Povinnosti plátců pojistného ve ZP
§ 24 odst. 1 – Identifikační údaje plátců pojistného ve ZP
§ 24 odst. 2 – Termíny pro podání Přehledu OSVČ ve ZP
§ 24 odst. 3 – Opravný Přehled OSVČ ve ZP
§ 24 odst. 4 – Splnění oznamovací povinnosti ZP OSVČ prostřednictvím živnostenského úřadu
§ 24 odst. 5 – Den splnění oznamovací povinnosti ve ZP

§ 25 - Oznamovací povinnost zaměstnavatele ve ZP
§ 25 odst. 1 a 2 –Povinnosti při plnění oznamovací povinnosti zaměstnavatele ve ZP
§ 25 odst. 3 – Přehled zaměstnavatele za zaměstnance ve ZP
§ 25 odst. 4 a 5 – Průkazná evidence o uskutečněných plněních ZP

§ 25a – Pravděpodobná výše pojistného ZP

§ 26 – Pokuty ve zdravotním pojištění ZP
§ 26a – Úhrada odvedeného pojistného ve ZP
§ 26b – Počítání času ve ZP
§ 26c – Odepsání dluhu ve ZP
§ 26d – Doručování písemností ve ZP
§ 26e – Poskytování informací plátcům pojistného ve ZP

§ 27 – Vedení evidence pojištěnců ZP
§ 27a – Poskytování informací VZP ČR

§ 28 – Tiskopisy vydávané VZP ČR
§ 28a – Placení pojistného OSVČ ve ZP v letech 1993 a 1994
§ 28b – Záloha na pojistné zaměstnavatele ve ZP v roce 1993

Osobní nástroje