Logolink.png

Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytu

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

(1) Tento zákon upravuje spoluvlastnictví budovy, u něhož spoluvlastník budovy je vlastníkem bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy.

(2) Zákon upravuje vznik spoluvlastnictví budovy, práva a povinnosti vlastníků bytů a nebytových prostorů, jejich vzájemné vztahy, spoluvlastnictví společných částí budovy a některá práva a povinnosti stavebníků při výstavbě bytů a nebytových prostorů v budově ve spoluvlastnictví podle tohoto zákona.

(3) Zákon upravuje též práva a povinnosti jiných subjektů v souvislosti se vznikem a s převodem nebo přechodem spoluvlastnictví budovy.

(4) Spoluvlastnictví budovy a vlastnictví bytu nebo nebytového prostoru v ní podle tohoto zákona lze nabýt pouze v budovách, které mají alespoň dva byty nebo dva samostatné nebytové prostory nebo alespoň jeden byt a jeden samostatný nebytový prostor.


Právní rámec

Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytu

Odkazy

Budova
Byt
Nebytový prostor
Dům s byty a nebytovými prostory
Podlahová plocha místnosti
Rozestavěný byt
Rozestavěný nebytový prostor
Společné části domu
Jednotka
Podlahová plocha bytu nebo rozestavěného bytu
Podlahová plocha nebytového prostoru nebo rozestavěného nebytového prostoru
Zastavěný pozemek

Jiné

Znění zákona

Osobní nástroje