Logolink.png

Zákon č. 83/1992 Sb., o sdružování občanů

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Občané mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace a sdružovat se v nich.

Členy sdružení mohou být fyzické i právnické osoby.

Sdružení jsou právnickými osobami. Do jejich postavení a činnosti mohou státní orgány zasahovat jen v mezích zákona.

Důvodem sdružování občanů je například sdílení stejných nebo společných zájmů. Sdružení vzniká registrací na Ministerstvu vnitra České republiky a registraci mohou podávat nejméně 3 občané, z nichž alespoň jeden je starší 18 let.

K 19.5. 2010 bylo na ministerstvu vnitra zaregistrováno 84895 občanských sdružení.


Právní rámec

§ 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Jiné

Seznam občanských sdružení

Osobní nástroje