Logolink.png

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 56/2001 Sb. – předmět zákona

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Zákon upravuje tyto podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích:
a) registraci vozidel a vyřazování vozidel z registru,

b) technické požadavky na provoz silničních vozidel a zvláštních vozidel a schvalování jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích,

c) práva a povinnosti osob, které vyrábějí, dovážejí a uvádějí na trh vozidla a pohonné hmoty,

d) práva a povinnosti vlastníků a provozovatelů vozidel,

e) práva a povinnosti stanice technické kontroly a stanice měření emisí,

f) kontroly technického stavu vozidel v provozu.

(2) Zákon upravuje výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Právní rámec

§ 1 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích č. 56/2001 Sb.

Odkazy

Daň silniční
Silniční vozidlo pro účely daně silniční
Zvláštní vozidlo pro účely daně silniční
Přípojné vozidlo pro účely daně silniční
Historické vozidlo pro účely daně silniční
Registr silničních vozidel
Údaje zapsané v registru silničních vozidel
Centrální registr silničních vozidel

Osobní nástroje