Logolink.png

Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., – předmět zákona

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje

a) postupy při zadávání veřejných zakázek,

b) soutěž o návrh,

c) dohled nad dodržováním tohoto zákona,

d) podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů.

Právní rámec

§1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Odkazy

Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Účastníci řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zadání dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Souběh činností dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Osobní nástroje