Logolink.png

Zákon o zeměměřictví č. 200/1994 Sb. – předmět zákona

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Definice

Zákon vymezuje zeměměřické činnosti a upravuje práva a povinnosti při jejich výkonu, ověřování výsledků zeměměřických činností, geodetické referenční systémy a státní mapová díla.

Právní rámec

§1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví

Odkazy

Zeměměřictví dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Geodetický referenční systém dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Základní bodové pole dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Bodové pole dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Značka dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Kartografický díl dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Základní státní mapový díl dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Tématický státní mapový díl dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Inženýrská geodezie dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Dálkový průzkum Země dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Informační systém v zeměměřictví dle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Základní báze geografických dat dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Technická mapa obce dle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Zeměměřické činnosti dle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
Geodetický bod dle vyhlášky č. 31/1995 Sb., o zeměměřictví
Geodetické údaje dle vyhlášky č. 31/1995 Sb., o zeměměřictví
Geodetické údaje dle vyhlášky č. 31/1995 Sb., o zeměměřictví
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
Báze dat bodového pole dle vyhlášky č. 31/1995 Sb., o zeměměřictví
Permanentní stanice pro příjem signálů globálních navigačních družicových systémů dle vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví

Osobní nástroje