Logolink.png

Závazky z pracovněprávního vztahu a smrt zaměstnance

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Práva na mzdové nebo platové nároky smrtí zaměstnance nezanikají. Peněžitá práva až do výše odpovídající trojnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku vzniklá z pracovněprávního vztahu přecházejí na jeho manžela, děti a rodiče, jestliže s ním v době smrti žili ve společné domácnosti. Předmětem dědictví se stávají, pokud není těchto osob. Naproti tomu, peněžitá práva zaměstnavatele zanikají, ale s výjimkou práv, o kterých bylo pravomocně rozhodnuto nebo těch, která byla zaměstnancem před jeho smrtí písemně uznána a to co důvodu i výše a práv na náhradu škody způsobenou zaměstnavateli úmyslně.

Právní rámec

§ 328 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doplňující informace

Smrtí zaměstnance zaniká zákonitě i jeho pracovní poměr (§ 48, odst. 4, ZP).

Odkazy

Pracovní vztahy

Osobní nástroje