Logolink.png

Zřizovací listina

Z Knihovna

Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Definice

Zřizovací listina je dokument schválený územně samosprávným celkem, kterým se zřizuje příspěvková organizace, která je zpravidla nezisková a jejíž činnost vyžaduje právní subjektivitu.

Právní rámec

§ 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

§ 84 odst. 2 písm. d), e) zákona č. 128/2000 Sb.,

Metodika

Zřizovatel – územně samosprávný celek vydá o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat náležitosti podle § 27 zákona o rozpočtových pravidlech. Při vytváření zřizovací listiny musí zřizovatel přihlédnout vždy k dalším právním předpisům podle typu zřizované příspěvkové organizace.
Zřizovací listina se bude u příspěvkových organizací řídit dalšími právními předpisy podle typu charakteru účetní jednotky:

Odkazy

Příspěvková organizace zřízená ÚSC
Územní rozpočet
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – Obsah

Jiné

[Sbírka zákonů]
[Ministerstvo financí ČR]

Osobní nástroje